Det elektriske Agder - Episode 2 - Hva er fornybar energi?

Agder har mål om å bli en helelektrisk region innen 2030.
Hvor langt har vi egentlig kommet? Og hva betyr det å være
en helelektrisk region?
Dato
9. november 2023
Lengde
16:16

Kommentarer

(logout)