Det elektriske Agder - Episode 6 - Veien frem mot 2030

Agder har mål om å bli en helelektrisk region innen 2030. I denne serien gjør vi opp
status på arbeidet - hvor langt har vi egentlig kommet? Og hva betyr det egentlig å
være en helelektrisk region?
Dato
22. november 2023
Lengde
13:44

Kommentarer

(logout)