Det elektriske Agder - Episode 4 - Redusering av utslipp

Agder har mål om å bli en helelektrisk region innen 2030. I denne serien gjør vi opp
status på arbeidet - hvor langt har vi egentlig kommet? Og hva betyr det egentlig å
være en helelektrisk region?
Dato
21. november 2023
Lengde
13:50

Kommentarer

(logout)