Skatten etter Arendals Turnforening

I Norge finnes få bevarte idrettsarkiv. Arendals Turnforening er et unntak, og arkivmaterialet fra foreningen, som vi i dag kan finne på KUBEN i Arendal, er så å si komplett. Arkivet strekker seg fra 1857 og frem til i dag og utgjør 4,70 hyllemeter.
Program
Tidsreisen
Dato
2. september 2015
Lengde
13:12

Kommentarer

(logout)