Naturopplevelser - Av Anders Tveit

I denne filmen reflekterer Anders Tveit rundt hva det er som gir han en god
naturopplevelse. Anders har ingen glede av å jakte på den store elgoksen eller
skyte en skogsfugl, han er også bekymret for hvordan vi drifter våre skoger.
Program
Anders Tveit
Dato
15. desember 2022
Lengde
19:01

Kommentarer

(logout)