Kulturminner i Åseral - Snoring, jakt og fangst

For hundre år siden kunne man fange opptil 60 000 ryper på en sesong
i Åseral. Ennå er det mange som bruker snoring som jaktmetode.
Dato
22. august 2022
Lengde
06:28

Kommentarer

(logout)