Krise

Talkshow med publikum om kriser.

Skaper krisen kaos eller kan den være utgangspunkt for kreativitet og positiv løsning? Spørsmålene til panelet i landets eneste sykehustalkshow er mange: Hva gjør krisen med oss? Er det lurt å snakke om krisen? – til partner, til familie, til venner eller til ansatte i helsevesenet? Hvem eier krisene våre og hva betyr eierskap i denne sammenhengen? Opptak fra Nesten Helg på Kick, 12/2.

Gjester: Mogens Aalbæk Christensen fra Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS), Kristin Stokke fra ABUPs Familie- og ungdomsteam (FUT), Anne Skollevoll fra Barnevernvakta, Nils Olav Drivdal, musiker Tor Andre Fjellstad frå Akuttambulant team (AAT)
Innslag: Evan Seleven
Talkshowvert: Gunnar Oland Åsen  
Produseres av ABUP.
Program
Helsestudio1
Dato
25. juni 2015
Lengde
56:08

Kommentarer

(logout)