Hva strever ungdom med i dag?

Samtale mellom Nelli Kongshaug (Kors på halsen), Merita Mikaelsen og programleder Karl Erik Karlsen om hva
ungdommen sliter med i dag. Temaene identitet, press, mobbing og sosiale medier blir berørt i samtalen. 
Program
Helsestudio1
Dato
7. mars 2018
Lengde
26:09

Kommentarer

(logout)