HAVFORSKERNE: Hirtshalsssnittet

Vårt nærmeste havområde - Skagerrak. Her renner elver og avfall fra alle nordiske land, her går store båter i skytteltrafikk og her
fraktes det meste til syvende og sist med havstrømmende inn til Sørlandskysten. Men hva er egentlig tilstanden i Skagerrak? Og hva befinner seg i vannet som renner gjennom dette havet?
Program
Havforskerne
Dato
21. desember 2015
Lengde
22:31

Kommentarer

(logout)