Fra det grå og ut i det blå

Hva skjer når 18 eldre forlater et pleiehjem i Danmark
og legger ut på en sykkeltur til Arendal?
Dato
18. oktober 2016
Lengde
28:30

Kommentarer

(logout)