Episode 4: En kilde til kunnskap

For å kunne forvalte Raet nasjonalpark på en god måte, må man ha kunnskap. Denne episoden forteller om kunnskapsformidling knyttet til nasjonalparken, fra barnehage til universitetsnivå.
Dato
3. februar 2020
Lengde
12:40

Kommentarer

(logout)