Den smarte Tiuren

Siden 2009 har Arne Flor fulgt en tiur han kaller ’’smartingen’’, bli med å se hvordan det gikk med denne tiuren.

Dato
21. mars 2024
Lengde
16:14

Kommentarer

(logout)