Brukermedvirkning i psykisk helsevern

Psykisk Helsevern Gjester: Brukeraktivist Odd Volden og tidligere direktør og klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF, Anders Wahlstedt.
Programleder: Karl Erik Karlsen
Program
Helsestudio1
Dato
25. juni 2015
Lengde
39:08

Kommentarer

(logout)